petycja

W związku z zawarciem umowy i przekazaniem danych osobowych na rzecz Fundacji Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt – Viva!, informujemy:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt – Viva! (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą ul. Kawęczyńska 16 lok 39, 03-772 Warszawa. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Kawęczyńska 16 lok 39, 03-772 Warszawa, telefonicznie: 0801011902 – czynne codziennie od 09:00 do 17:00 (z telefonów komórkowych 22 828 43 29), lub drogą mailową: biuro@viva.org.pl.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: iodo@rt-net.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tj. w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą oraz ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach.

4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu zebrania podpisów popierających petycję i przekazanie ich do odpowiedniego organu administracji.

5. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.

6. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

7. Administrator zamierza przekazywać dane do adresatów petycji, zgodnie z przepisami prawa.

8. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora tak długo jak będą zbierane podpisy pod petycją, do momentu przekazania jest adresatowi.

9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

10. Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz jest związane z wymogiem do wykonania obowiązków, wynikających z przepisów prawa, a ich nie podanie spowoduje brak możliwości podpisania petycji.

12. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

najnowsze podpisy

50,811Paulina Rudasie 20, 2018
50,810Sandra Hatalskasie 20, 2018
50,809piotr ćwieksie 19, 2018
50,808Dawid Kubickisie 19, 2018
50,807Adrianna Biegaj sie 19, 2018
50,806Martyna Sitarskasie 19, 2018
50,805Natalia Popielsie 19, 2018
50,804Katarzyna Sojkasie 19, 2018
50,803Natalia Grodzickasie 19, 2018
50,802Paulina Kaptacz sie 18, 2018
50,801Monika Śwituszaksie 18, 2018
50,800Małgorzata Psiurskasie 18, 2018
50,799Elżbieta Koprowskasie 18, 2018
50,798Bartosz Kędzierskisie 18, 2018
50,797Katarzyna Majkasie 18, 2018
50,796Karina Cypelsie 18, 2018
50,795Martyna Witkowska sie 18, 2018
50,794Danuta Tokareksie 18, 2018
50,793Justyna Kowacjasie 18, 2018
50,792Alicja Nidzgorskasie 17, 2018
50,791Magda Jozwiaksie 17, 2018
50,790Katarzyna Suchackasie 17, 2018
50,789Graßmann Piasie 17, 2018
50,788Roksana Kuraszyk sie 17, 2018
50,787Paulina Sasiuksie 17, 2018
50,786Elżbieta Rojeckasie 17, 2018
50,785Jolanta Wintersie 17, 2018
50,784Jacek Janiksie 17, 2018
50,783Karolina Janiksie 17, 2018
50,782Sandra Suchockasie 17, 2018
50,781Kornelia Kratasie 17, 2018
50,780Sylwia Radoszsie 17, 2018
50,779Natalia Staweckasie 17, 2018
50,778Daria Walasek sie 17, 2018
50,777Marzena Jaryniczsie 17, 2018
50,776Jolanta Kamińskasie 17, 2018
50,775Anna Maciejecsie 17, 2018
50,774Marta Lissie 17, 2018
50,773Karolina Kucharczyksie 17, 2018
50,772Paulina Warginsie 17, 2018
50,771Adam Pielechsie 17, 2018
50,770Magdalena Gaciongsie 17, 2018
50,769MAŁGORZATA HEMPOWICZsie 17, 2018
50,768Paula Pelecsie 17, 2018
50,767Paula Majewskasie 17, 2018
50,766Wiktoria Królsie 17, 2018
50,765Zofia Debissie 17, 2018
50,764Kami;a Wąsowskasie 17, 2018
50,763Marta Marska-Błahysie 17, 2018
50,762Barbara Gazdasie 17, 2018
50,761Katarzyna Kowaliksie 17, 2018
50,760Karolina Kostyło-Łuszyńskasie 17, 2018
50,759Daria Chwiałkowskasie 17, 2018
50,758Małgorzata SANOJCA-PROKOP sie 17, 2018
50,757Jakub Piekarz sie 17, 2018
50,756Dominika Prokopsie 17, 2018
50,755Urszula Sanojca sie 17, 2018
50,754Dominika Prokopsie 17, 2018
50,753Weronika Biskupsie 17, 2018
50,752Magdalena Rocławskasie 17, 2018
50,751Katarzyna Kowalskasie 17, 2018
50,750Anna Glaziksie 17, 2018
50,749Aleksandra Szmitsie 17, 2018
50,748Aleksandra Sołowiejsie 17, 2018
50,747Koletta Korneckasie 17, 2018
50,746Ewa Kousasie 17, 2018
50,745Sonia Zjawinsie 17, 2018
50,744Paulina Kozioł sie 17, 2018
50,743Anna Ząbersie 17, 2018
50,742Julia Zmarzlik sie 17, 2018
50,741Mirella Niemytsie 17, 2018
50,740Anna Jarosiksie 17, 2018
50,739Maciej Chuchrosie 17, 2018
50,738dominika sowinskasie 17, 2018
50,737Dawid Wrońskisie 17, 2018
50,736Oliwia Łygansie 17, 2018
50,735Janette Sidorsie 17, 2018
50,734Agata Korzeniewskasie 17, 2018
50,733Patrycja Bobrowska sie 17, 2018
50,732Paulina Zawadzkasie 17, 2018
50,731Greta Terleckasie 17, 2018
50,730Żaneta Kwidzińskasie 17, 2018
50,729Anna Dziurdź sie 17, 2018
50,728Anita Mazureksie 17, 2018
50,727Wiola Bojarsie 17, 2018
50,726Kasandra Zamojskasie 17, 2018
50,725Sylwia Pruśniewska sie 17, 2018
50,724artur szanksie 17, 2018
50,723Katarzyna Ruszkiewiczsie 17, 2018
50,722Dorota Streckersie 17, 2018
50,721Ewa Oliwiecka-Ryszewskasie 17, 2018
50,720Adrianna Walkowskasie 17, 2018
50,719Sylwia Lewandowskasie 17, 2018
50,718Klaudia Siomasie 16, 2018
50,717Inga Stołeksie 16, 2018
50,716Barbara Nowaksie 16, 2018
50,715Alicja Różeckasie 16, 2018
50,714Kinga Gogolewskasie 16, 2018
50,713Marta Jelonek-Zubrzyckasie 16, 2018
50,712Mariola Chudysie 16, 2018
50,711Kinga Smołuchsie 16, 2018
50,710Krystyna Sobańskasie 16, 2018
50,709Karolina Węgrzynsie 16, 2018
50,708Danuta Serafinsie 16, 2018
50,707Ews Żukowskasie 16, 2018
50,706Aldona Zachmielewskasie 16, 2018
50,705Anna Srokasie 16, 2018
50,704Patrycja Jakackasie 16, 2018
50,703Katarzyna Sosulska sie 16, 2018
50,702Marcin Zelnosie 16, 2018
50,701Monika Mrozowskasie 16, 2018
50,700Adriana Głąbsie 16, 2018
50,699Paula Kucharskasie 16, 2018
50,698Patrycja Krupasie 16, 2018
50,697Ewa OSIECKAsie 16, 2018
50,696Lidia Snażyksie 16, 2018
50,695Aleksandra Buschke sie 16, 2018
50,694Marta Idziksie 16, 2018
50,693Natalia Cieslaksie 16, 2018
50,692Paulina Rduchsie 16, 2018
50,691Barbara Strzałkowskasie 16, 2018
50,690Justyna Baniksie 16, 2018
50,689Natalia Magdziaksie 16, 2018
50,688Szymon Fabrowiczsie 16, 2018
50,687Oliwia Królikowskasie 16, 2018
50,686Joanna Ratajczyksie 16, 2018
50,685Justyna Rogaczewskasie 16, 2018
50,684Ewa Dąbrowskasie 16, 2018
50,683Sandra Bielaksie 16, 2018
50,682Karolina Sobkowiaksie 16, 2018
50,681Urszula Citkosie 16, 2018
50,680Paulina Gruczeksie 16, 2018
50,679Krzysztof Natkaniecsie 16, 2018
50,678Agnieszka Stencelsie 16, 2018
50,677Nadia Radońsie 16, 2018
50,676Justyna Byczkowskasie 16, 2018
50,675Sylwia Głażewskasie 16, 2018
50,674Zofia Biensie 16, 2018
50,673Marzena Wolskasie 16, 2018
50,672Agnieszka Michałowskasie 16, 2018
50,671Magdalena Ciupasie 16, 2018
50,670Olga Lewczuksie 16, 2018
50,669Barbara Jagodzińskasie 16, 2018
50,668Radosław Pawlaksie 16, 2018
50,667Justyna Kogutsie 16, 2018
50,666Karolina Duszczaksie 16, 2018
50,665Katarzyna Popkosie 16, 2018
50,664Kamila Gronowska-Czerniksie 16, 2018
50,663Aneta Gniwek sie 16, 2018
50,662Liana Tadevosyan sie 16, 2018
50,661Iwona Olsie 16, 2018
50,660Martyna Osuchsie 16, 2018
50,659Monika Falentasie 16, 2018
50,658Małgorzata Kadłubowskasie 16, 2018
50,657Magdalena Rawskasie 16, 2018
50,656Rosłonowski Mateuszsie 16, 2018
50,655Woźniak Jolantasie 16, 2018
50,654irena suomelasie 16, 2018
50,653Mateusz rosłonowski Rosłonowskisie 16, 2018
50,652Agata Kociubskasie 16, 2018
50,651Kasia Woźniaksie 16, 2018
50,650Anna Kajasie 16, 2018
50,649Agnieszka Rutkowska sie 16, 2018
50,648katarzyna kaletasie 16, 2018
50,647Mirella Siedleckasie 16, 2018
50,646Magdalena Gołębiowska-Wojnarsie 16, 2018
50,645Piotr Bulski sie 16, 2018
50,644beata Łukaszczyksie 16, 2018
50,643Michał Mikołajczaksie 16, 2018
50,642Julia Kulczyckasie 16, 2018
50,641Malgorzata Czwartoszsie 16, 2018
50,640Agnieszka Brzezińskasie 16, 2018
50,639agnieszka ksit-bąbelsie 16, 2018
50,638Julia Lipińska sie 16, 2018
50,637Aneta Chudasie 16, 2018
50,636Paweł Wojteczeksie 16, 2018
50,635Beata Wojteczeksie 16, 2018
50,634Barbara Rudynskasie 16, 2018
50,633Kamila Romanowskasie 16, 2018
50,632Sylwia Godlewskasie 16, 2018
50,631Kamila Zakutyńskasie 16, 2018
50,630Ewelina Tomaszewiczsie 16, 2018
50,629Marcelina Majdańska sie 16, 2018
50,628Viola Majewskasie 16, 2018
50,627Weronika Skoczylassie 16, 2018
50,626Małgorzata Lewandowskasie 16, 2018
50,625Dariusz Parasie 16, 2018
50,624Magda Kapałkasie 16, 2018
50,623Andżelika Magdasie 16, 2018
50,622Zdzisława Brzozwskasie 16, 2018
50,621Maria Hollendersie 16, 2018
50,620Alicja Daneksie 16, 2018
50,619Karolina Sosnowskasie 16, 2018
50,618Magdalena Kowalewska sie 16, 2018
50,617Aleksandra Gajewskasie 16, 2018
50,616Edyta Tłuszcz-Skowrońskasie 16, 2018
50,615Marta Szatynsie 16, 2018
50,614Weronika Nidzgorskasie 16, 2018
50,613Alelsandra Drążkowskasie 16, 2018
50,612Nina Sokołowskasie 16, 2018
50,611Monika Samorajsie 16, 2018
50,610Marcelina Latańskasie 16, 2018
50,609Joanna Ssie 16, 2018
50,608Ewa Grafkasie 16, 2018
50,607Małgorzata Klopeksie 16, 2018
50,606Magdalena Nowobilskasie 16, 2018
50,605Ewa Nowackasie 16, 2018
50,604Olga Grabowska sie 16, 2018
50,603Agnieszka Dombrowskasie 16, 2018
50,602Paulina Steinertsie 16, 2018
50,601Paulina Dąbrowskasie 16, 2018
50,600Olga Kureksie 16, 2018
50,599Aneta Piąteksie 16, 2018
50,598Ewelina Karpińskasie 16, 2018
50,597Aleksandra Pręgowskasie 16, 2018
50,596Paweł Brachsie 16, 2018
50,595Dominika Pieszaksie 16, 2018
50,594Monika Staniszewskasie 16, 2018
50,593Elzbieta Janicka sie 16, 2018
50,592IZABELA PRĘTKOWSKAsie 16, 2018
50,591Klaudia Gierczaksie 16, 2018
50,590Marta Dyszynskasie 16, 2018
50,589Ewa Bialeksie 16, 2018
50,588Natalia Kwiatek sie 16, 2018
50,587Joanna Starzyńskasie 16, 2018
50,586Sebastian Juniksie 16, 2018
50,585renata Malotasie 16, 2018
50,584Izabela Kruczkowskasie 16, 2018
50,583Aleksandra Kowaliksie 16, 2018
50,582Dorota Pawelecsie 16, 2018
50,581Agata Krakowiaksie 16, 2018
50,580Sandra Dreczkasie 16, 2018
50,579Małgorzata Szandałasie 16, 2018
50,578Monika Materna sie 16, 2018
50,577Monika Markosie 16, 2018
50,576ewelina szymaneksie 16, 2018
50,575Iwona Jasińskasie 16, 2018
50,574Adrianna Borkowskasie 16, 2018
50,573Karolina Kosierbsie 16, 2018
50,572Karolina Gzywaczsie 16, 2018
50,571Olivia Hołdyssie 16, 2018
50,570Kinga Krzekowskasie 16, 2018
50,569Katarzyna Jankowskasie 16, 2018
50,568Katarzyna Skoniecznasie 16, 2018
50,567Weronika Marzejewskasie 16, 2018
50,566Julia Jesionkiewiczsie 16, 2018
50,565Katarzyna Dzidasie 16, 2018
50,564Elżbieta Maziakowskasie 16, 2018
50,563Sylwia Wojtackasie 16, 2018
50,562Wiktoria Matygasie 16, 2018
50,561Wiktoria Kamińskasie 16, 2018
50,560Radosław Obrębskisie 16, 2018
50,559Aleksandra Bielskasie 16, 2018
50,558Małgorzata Konefałsie 16, 2018
50,557Agnieszka Głębockasie 16, 2018
50,556Grzegorz Żydeksie 16, 2018
50,555Paula Szarkosie 16, 2018
50,554Paula Zańkosie 16, 2018
50,553Wiktoria Nąćsie 16, 2018
50,552Justyna Zidarsie 16, 2018
50,551Jolanta Gołębiowskasie 16, 2018
50,550karolina byczkowskasie 16, 2018
50,549Anna Węgrzynowiczsie 16, 2018
50,548Magdalena Krawieczeksie 16, 2018
50,547Malwina Kmitasie 16, 2018
50,546Klaudia Skonecznasie 16, 2018
50,545Agata Wiktorowiczsie 16, 2018
50,544Malgorzata Spręga sie 16, 2018
50,543Dominika Gawełsie 16, 2018
50,542Karolina Michalaksie 16, 2018
50,541Weronika Kwiatkowskasie 16, 2018
50,540Roxana Zuziaksie 16, 2018
50,539Katarzyna Wójciksie 16, 2018
50,538Edyta Zmijasie 16, 2018
50,537Agnieszka Jaskorzyńskasie 16, 2018
50,536Weronika Urbaniak sie 16, 2018
50,535Grażyna Wagner -Wróbel sie 16, 2018
50,534Kamil Zdziarskisie 16, 2018
50,533Monika Rusinowskasie 16, 2018
50,532Marcin Bojarsie 16, 2018
50,531Aleksandra Machońsie 16, 2018
50,530Agnieszka Rzepkasie 16, 2018
50,529Mateusz Zalewskisie 16, 2018
50,528Jakub Siedleckisie 16, 2018
50,527Małgorzata Babuśka-Biś sie 16, 2018
50,526Monika Dziedzicsie 16, 2018
50,525Paulina Leśniaksie 16, 2018
50,524Ewelina Lewandowskasie 16, 2018
50,523Dorota Toboreksie 16, 2018
50,522Agnieszka Kowalskasie 16, 2018
50,521Agata Kaczmarczyk sie 16, 2018
50,520Aleksandra Nowackasie 16, 2018
50,519Felicja Łukasiewiczsie 15, 2018
50,518Eliza Saprońsie 15, 2018
50,517Oliwia Ackermannsie 15, 2018
50,516Natalia Kraczsie 15, 2018
50,515Rejmer Aleksandrasie 15, 2018
50,514Karolina Kuliksie 15, 2018
50,513Anna Pasikowskasie 15, 2018
50,512Marta Maciejewskasie 15, 2018
50,511Monika O.sie 15, 2018
50,510Paulina Arczewskasie 15, 2018
50,509Aleksandra Bundasie 15, 2018
50,508Patrycja Barańskasie 15, 2018
50,507Katarzyna Adamskasie 15, 2018
50,506eWA cYRANsie 15, 2018
50,505Weronika Osińskasie 15, 2018
50,504Patrycja Jędraszko sie 15, 2018
50,503Sonia Bizan sie 15, 2018
50,502Tomasz Sobczyk sie 15, 2018
50,501Dominika Biernatsie 15, 2018
50,500Oliwia Czarneckasie 15, 2018
50,499Marta Urbańskasie 15, 2018
50,498Karolina Haleniuk sie 13, 2018
50,497Beata Gryziksie 12, 2018
50,496Anna Zembrzyckasie 12, 2018
50,495Karolina Gregorczyksie 12, 2018
50,494Daniel Kierejszasie 11, 2018
50,493Zuzanna Kuczyńskasie 11, 2018
50,492Kamila Majdasie 11, 2018
50,491Elżbieta Lipiak-Ruteckasie 11, 2018
50,490Bartosz Paneksie 11, 2018
50,489Grazyna Winkersie 10, 2018
50,488Anna Żychowskasie 10, 2018
50,487Krzysztofa Samolczyksie 10, 2018
50,486Dominka Wszołeksie 10, 2018
50,485Martyna Zygmuntsie 10, 2018
50,484Ksawery Michalaksie 10, 2018
50,483GRAŻYNA ŻOGAŁAsie 10, 2018
50,482Martyna Pełkasie 10, 2018
50,481Monika Wojdyła-Brągielsie 10, 2018
50,480Anna Dudziksie 09, 2018
50,479Jolanta Kaznowskasie 09, 2018
50,478Anna Kutrzebasie 09, 2018
50,477Klaudia Rasoulsie 09, 2018
50,476Alicja Rojeksie 09, 2018
50,475Monika Leszeksie 09, 2018
50,474izabela szareksie 09, 2018
50,473Diana Swiniarskasie 09, 2018
50,472Katarzyna Kazimierowskasie 09, 2018
50,471Klaudia Rogozinskasie 09, 2018
50,470Nikola Cichasie 09, 2018
50,469Elżbieta Stępieńsie 09, 2018
50,468Anna Dziakowiczsie 09, 2018
50,467Paulina Brzóskasie 08, 2018
50,466Emilia Zsie 07, 2018
50,465Anna Zsie 07, 2018
50,464Magdalena Bajer-Tutaksie 07, 2018
50,463Angelika Biadaczsie 07, 2018
50,462Anna Rzążewskasie 07, 2018
50,461Tatiana Brzezińskasie 07, 2018
50,460Paulina Wnukowskasie 07, 2018
50,459Anna Zaus-Siwickasie 06, 2018
50,458Maryla Śmietanowska-Więtczaksie 06, 2018
50,457Monika Ciesielskasie 06, 2018
50,456Bernadetta Czapskasie 06, 2018
50,455DOROTA ZGUTKAsie 06, 2018
50,454Aurelia Zalewskasie 06, 2018
50,453katarzyna małecka sie 06, 2018
50,452Katarzyna Kopczyńskasie 06, 2018
50,451Klaudia Łyczykowskasie 06, 2018
50,450Rafał Szymańskisie 06, 2018
50,449Aleksandra Rojeksie 06, 2018
50,448Aleksandra Lipinskasie 06, 2018
50,447Aleksandra Krawczyksie 06, 2018
50,446Paulina Pyrasie 06, 2018
50,445wojtek banasiaksie 06, 2018
50,444MAGDALENA saltzmansie 06, 2018
50,443Antonina Morcineksie 06, 2018
50,442Olga Wiechnik-Gromyszsie 06, 2018
50,441Alicja Bednarek sie 06, 2018
50,440nancy piercesie 06, 2018
50,439Marta Niedziałeksie 06, 2018
50,438Ewelina Czarneckasie 06, 2018
50,437Karolina Kubiaksie 06, 2018
50,436Marta Pyrkoszsie 06, 2018
50,435Monika Jasie 06, 2018
50,434Wiktoria Cierniasie 06, 2018
50,433Aleksandra Kuczyńskasie 06, 2018
50,432Hanna Sarnickasie 06, 2018
50,431Bogumiła Olesiaksie 06, 2018
50,430Beata Walenteksie 06, 2018
50,429Angelika Gabryszaksie 06, 2018
50,428Jaśmina Wszołeksie 06, 2018
50,427Konstancja Włosińska sie 06, 2018
50,426ELŻBIETA ROZALSKAsie 06, 2018
50,425Aleksandra Żochowskasie 06, 2018
50,424Dagmara Toppsie 06, 2018
50,423Beata Giebassie 06, 2018
50,422Aleksandra Żerkowskasie 06, 2018
50,421Agata Bieleckasie 06, 2018
50,420Olga Kunickasie 06, 2018
50,419Nikola Wystupsie 06, 2018
50,418Sara Bajsie 06, 2018
50,417Tomasz Janiszewskisie 06, 2018
50,416Karolina Jaceksie 06, 2018
50,415Aldona Nowak-Lipinskasie 06, 2018
50,414Paulina Kurkiewiczsie 06, 2018
50,413Marta Wilksie 05, 2018
50,412Monika Konradsie 05, 2018
50,411Agnieszka Tomczyksie 05, 2018
50,410Paula Dziemidowiczsie 05, 2018
50,409Kamila Ellert sie 05, 2018
50,408Grzegorz Wierzowieckisie 05, 2018
50,407Weronika Koziołsie 05, 2018
50,406Małgorzata Wierzowieckasie 05, 2018
50,405Maja Wacniksie 05, 2018
50,404Anna Omioteksie 05, 2018
50,403Natalia Bednarczyksie 05, 2018
50,402Anna Stefanowskasie 05, 2018
50,401Sylwia Filipowiczsie 05, 2018
50,400Agnieszka Plutasie 05, 2018
50,399Ewa Kaczmarczyksie 05, 2018
50,398Ania K.sie 05, 2018
50,397Aleksandra Mierzwińskasie 05, 2018
50,396Paulina Lewkowiczsie 05, 2018
50,395Agnieszka Kuzniar sie 05, 2018
50,394Bogusława Czajsie 05, 2018
50,393Donata Kisielewskasie 05, 2018
50,392Malgorzata Dzialasie 05, 2018
50,391Paulina Płucienniksie 05, 2018
50,390Agata Dankowskasie 05, 2018
50,389Magdalena Piontek sie 05, 2018
50,388Beata Piąteksie 05, 2018
50,387szymom mateja sie 05, 2018
50,386piotr antoszsie 05, 2018
50,385Monika Kulassie 05, 2018
50,384Monika Rasheedsie 05, 2018
50,383Paulina Buźniaksie 05, 2018
50,382Renata Skomoroksie 05, 2018
50,381Sebastian Reraksie 05, 2018
50,380Aleksandra Papiewska sie 02, 2018
50,379Natalia Galimskasie 02, 2018
50,378Katarzyna Wiesesie 02, 2018
50,377Kamila M.sie 01, 2018
50,376Marzena Leszeksie 01, 2018
50,375Wiktoria Majkasie 01, 2018
50,374Joanna Nikitinlip 31, 2018
50,373Grzegorz Niemieclip 31, 2018
50,372Monika Bochnaklip 31, 2018
50,371Anna Zembrzyckalip 31, 2018
50,370Barbara Öztürklip 31, 2018
50,369Alicja Saslip 31, 2018
50,368Karolina Walczynskalip 31, 2018
50,367Eliza Sallahlip 31, 2018
50,366Nikola Owczarczyklip 30, 2018
50,365Katarina Lawrynowiczlip 30, 2018
50,364Małgorzata Jarmula lip 30, 2018
50,363Klaudia Błażycalip 30, 2018
50,362Martyna Dąbrowskamlip 30, 2018
50,361Anna Debowskalip 30, 2018
50,360Sylwia Prokopiaklip 30, 2018
50,359Monika Giemulalip 30, 2018
50,358Karolina Blecharczyk lip 30, 2018
50,357Weronika Kuczmalip 30, 2018
50,356GABRYSIA KUJAWAlip 29, 2018
50,355Katarzyna Wieselip 29, 2018
50,354Emilia Miedzinskalip 29, 2018
50,353Dorota Danowskalip 29, 2018
50,352Michał Gryslip 29, 2018
50,351Paulina Nielip 29, 2018
50,350Martyna Michałowskalip 29, 2018
50,349Natalia Sztuka lip 28, 2018
50,348Pawel Wysockilip 28, 2018
50,347Maja Chacinńskalip 28, 2018
50,346Justyna Wojtalalip 28, 2018
50,345Magda Tomaszyklip 28, 2018
50,344Katarzyna Ochenkowskalip 28, 2018
50,343Paulina Sulanowskalip 28, 2018
50,342Dorota Stwchowskalip 28, 2018
50,341Milena Mrowickalip 28, 2018
50,340Anna Panterałkalip 28, 2018
50,339Dominika Drablip 28, 2018
50,338Oliwia Olszyńskalip 28, 2018
50,337Dominik Wydralip 27, 2018
50,336Anna Jaworskalip 27, 2018
50,335Marta Cydzik lip 27, 2018
50,334Marta Zapałowskalip 27, 2018
50,333Nina Zasępalip 27, 2018
50,332Izabela Kainlip 27, 2018
50,331Marta Nowaklip 27, 2018
50,330Angelika Surdejlip 27, 2018
50,329Karolina Papiniaklip 27, 2018
50,328Sandra Chodkowskalip 27, 2018
50,327Hanna Stankowiaklip 27, 2018
50,326Martyna Pawlaklip 27, 2018
50,325Beata Piotrowska lip 27, 2018
50,324Oliwia Izdebskalip 27, 2018
50,323Tatiana Szuliklip 27, 2018
50,322Kinga Kicinskalip 27, 2018
50,321Joanna Kąkollip 27, 2018
50,320Katarzyna Kaczorlip 27, 2018
50,319Natalia Plutalip 27, 2018
50,318Kostancja Kozłowskalip 27, 2018
50,317Anna Ganolip 27, 2018
50,316Joanna Stachiewiczlip 27, 2018
50,315Karolina Fitaslip 27, 2018
50,314Krzysztof Łukaszlip 27, 2018
50,313Agata Chwedorczuk lip 27, 2018
50,312Olga Płoskonkalip 27, 2018

213 komentarzy

 1. Anna Adamczyk pisze:

  Bestialstwo!!!

 2. Aleksandra Chabiera pisze:

  Zasadniczo mój szczery komentarz nie nadawałby się do upubliczniania, jako nieparlamentarny. Niesamowite, że taka petycja jest w ogóle potrzebna.

 3. Marcin Granica pisze:

  miarka się przebrała, chamy

 4. Artur Gabrysiak pisze:

  no comments

 5. Katarzyna A. pisze:

  Brak mi słów żeby opisać co czuję, gdy oglądam taką makabrę. Dlaczego nie ma szacunku do zwierząt nawet gdy mają być później tylko kawałkiem mięsa na talerzu, przecież one cierpią bez sensownie, to jest niepotrzebne! A ludzie ci którzy je krzywdzą są dla mnie tylko kupą gówna! Powinni być osądzeni za takie okrócieństwo wobec tych biednych bezbronnych zwierząt. Ludzie zawsze będą jeść mięso ale można zabijać zwierzęta bez wcześniejszego upadlania i torturowania ich!!!

 6. Marta Wojtczak pisze:

  Brak slow…

 7. Mirek pisze:

  Myślałem, że w tym wieku społeczeństwo osiągnęło juź jakiś poziom. Jak widać nie wszyscy…

 8. Aleksander pisze:

  Wyzamykac wszystko a oprawcow zbutowac.

 9. Agata Buczkowska pisze:

  !

 10. Karolina pisze:

  trudno to skomentować:-(

 11. Przemysław pisze:

  Szokujące….:”człowiek to brzmi dumnie”

 12. Kinga Gręda pisze:

  pozamykać ich… w malutkich klatkach, a wypuszczać tylko na czas ciężkich robót w kamieniołomach, albo sprzątania schronisk. Albo żeby zobaczyli jak się czują schorowani ludzie, co czują żyjąc z wyrokiem, skierować ich na porządkowanie hospicjów, dożywotnie sprzątanie.

 13. Maciej Przebierala pisze:

  Masakra i demonizm, a wszystko dlatego że niektórzy ludzie nie są ludźmi , niepochamowana żądza języka i brak samokontroli nie różni tych ludzi od zwierząt , powiedzałbym że są gorsi niż zwierzeta , bo zwierzęta tak nikogo nie traktują, co gorsza jedzenie mięsa jest nie zdrowe ,jest przyczyna wielu chorób , niestety do tego kontyngentu ludzi to nie dociera , może czasem jak leżą już chorzy, ale nie koniecznie, gdyż lekarz który ich odwiedzi jest tak samo niewyedukowany jak oni gdyż sam zjada „innych”, utwierdzając ich że jest to inna przyczyna choroby.
  Anyway można o tym pisać kśążki…. szkoda że tak powoli sie uczymy.

 14. Tomek Składanek pisze:

  Skur…..syństwo.
  Mam nadzieję że kiedyś tak ktoś potraktuje Pana Chodowcę

 15. Małgorzata Przybyłowicz pisze:

  To co dzieje się u nas na targach jest okropne i przechodzi wszelkie normy. Ludzie, którzy tam przyjeżdżają, ogólnie którzy w jakikolwiek sposób przyczyniają się do cierpień zwierząt i je krzywdzą, nie zasługują na miano człowieka. Jestem przeciwna działaniu jakiegokolwiek targu!! Nie zgadzam się na takie traktowanie zwierząt, na takie okrucieństwa wobec nich!! Jestem za zakazem sprzedaży zwierząt i traktowaniem ich z poszanowaniem. Podpisuję i zabieram petycję dalej w świat

 16. Adam pisze:

  Za takie traktowanie zwierząt powinno się karać.P.S. Umieszczanie danych osobowych na stronie jest nie zgodne z prawem Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883

 17. Aleksandra pisze:

  Po raz kolejny człowiek udowadnia, że jest najpaskudniejszą kreaturą żyjącą na tej ziemi – to przeokropne, straszne i ciężko uświadomić sobie że człowiek robi to zwierzętom. Kim my jesteśmy? Czyrakami tej ziemi.

 18. Karolina pisze:

  brak słów.. żeby to ludzie byli tak traktowani zaraz odezwały by się odpowiednie władze..a co te biedne zwierzęta mają zrobić… wstyd mi za moje miasto!

 19. Janusz Bańkowski pisze:

  okropne

 20. Katarzyna pisze:

  Witam!
  Niestety, po wysłaniu wczoraj petycji z Waszej strony www, dostałam automatyczną odpowiedź na moją skrzynkę:
  Hi. This is the qmail-send program at home.pl.
  I’m afraid I wasn’t able to deliver your message to the following
  addresses.
  This is a permanent error; I’ve given up. Sorry it didn’t work
  out.
  Innymi słowy list do Kancelarii Prezesa RM nie dociera… Czy coś zmienicie?

 21. Kinga pisze:

  Ludzie są jak bestie ,nikt ich nie nauczył empatii!

 22. Marcin pisze:

  Popieram, precz z okrucieństwem wobec zwierząt!

 23. Aleksandra Jagła pisze:

  Te wieprze z Wiejskiej nic nie robia a w kraju jest coraz gorzej…….. odsetek prymitywów i zwyrodnialców jest coraz wiekszy…

 24. Rafał Jerenkiewicz pisze:

  Niech ktos wreszcie ich ukarze w tym pieprzonym kraju!

 25. Karina pisze:

  :(:(:(:(:(:(:( nie można tego oglądać:(

 26. Konrad pisze:

  Mam nadzieję,że materiały z tych nagrań trafiły do prokuratury i osobnicy (bo ludźmi ich nie nazwę) odpowiedzieli za znęcanie nad zwierzętami ?

 27. Aleksandra pisze:

  Wstydze sie kraju, w ktorym zyje..

 28. malgorzata korpelainen pisze:

  Okrucienstwo tych osobnikow nie zna granic. Nie nazywam ich „bestiami”, bo to obraza dla bestii… Najwyzszy czas , by polozyc tym niecnym procedurom kres. Trzeba by karac i wychowywac nastepne pokolenia- od najmlodszych lat- w poszanowaniu i milosci do zwierzat. Ogladajac film serce mi sie kroi i przepelnia nienawiscia do tych ludzkich kreatur. KARAC ich!!! Brawo Viva, zycze sil i wytrwalosci w dalszej walce!

 29. Anna Węcławska pisze:

  Bezkarny oprawca kopiący wykończone bezsilne wystraszone zwierzę czujące ból i strach jak człowiek , bo mające system nerwowy . Bezkarni oprawcy patrzący na to .

 30. Martyna pisze:

  I, że to niby zwierzęta nie mają uczuć.

 31. Kornelia pisze:

  Chore.. -,-

 32. Andrzej Janus pisze:

  5) przykazanie nie zabijaj.

  Nie krzywdz mniejszych i słabszych od siebie..

  Zabić więc można tylko to, co żyje.

  Powstaje więc kolejne pytanie: czy dotyczy to wszystkich istot żyjących, czy tylko człowieka?

  Dekalog tego nie precyzuje.

  Jako prosty chrześcijanin, mam prawo więc sądzić, że „nie zabijaj” należy rozumieć dosłownie „nie zabijaj”. Niczego co żyje.

  Jednak Kościół nie neguje zabijania chociażby zwierząt. Nie neguje istnienia całego przemysłu, który opiera się na zabijaniu.

  moje sumienie nie pozwala mi zabijać żadnych stworzeń. Nie rozumiem ludzi którzy to robią..

 33. Agata pisze:

  I oto mamy kolejny przykład na to jak nasza polska wieś jest zacofana. Panowie w łachmanach i starych gumiakach z batem i zaniedbane, torturowane zwierzęta. Dla mnie to nie ludzie, tylko prymitywy, z którymi nawet nie warto dyskutować o czymkolwiek. Jedyne co to na policje dzwonić i do prokuratury zgłaszać.Tylko problem polega na tym, że trzeba jeszcze uczestniczyć w takim targu żeby móc to zrobić. Nigdy nie zmienię zdania, że KŁOCH TO BĘDZIE ZAWSZE KŁOCH!!!

 34. barbara pisze:

  BRAK MI SLOW!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! To bestialskie!!!!!!!!

 35. Monika pisze:

  Nie rozumiem jak ci ludzie po tym wszystkim mogą jeszcze normalnie żyć…Przecież zwierzeta też czują to istoty stworzone przez Boga a traktowane są okropnie…

 36. Marta pisze:

  Go VEGAN ! ! !

 37. Monika pisze:

  Prosze,niech ktoś ich powstrzyma i przetłumaczy to tych tępych głów,ze zwierzę nie jest rzeczą!

 38. click here pisze:

  Very good info. Lucky me I found your website by chance (stumbleupon).

  I have saved as a favorite for later!

 39. Marta pisze:

  ludzkie szmaty.. wstyd mi być człowiekiem!

 40. karolina pisze:

  to jest nienormalne jak można ranić tak zwierzęta one też mają serce jak my i uczucia trzeba coś z tym zrobić niech bul poznajom ci co dają go poczuć bezbronnym zwierzętom ..

 41. Maria Jasinska pisze:

  …bestie….

 42. Monisia pisze:

  STOP krzywdzeniu zwierząt!!! One też czują ból i zasługują na życie jak i ludzie

 43. Agata pisze:

  To jest skandal !! Ludzie , ktorzy to robią powinni siedzieć dozywocie !! Mam w dup** to ,ze oni chca pieniazkow tutaj maja je nieliczni , lecz ja wolalabym umrzec za 1.000.000.000.000.000 koni … Mam 12lat i dla mnie koń to zwierze szlachetne nie takie ja swinia.Swinia jest przeznaczon wylacznie do jedzenia , no krowa tuz za nia, lecz ja wolowiny nie jadam . Kon ? Kon na rzez ? To jest chore …. Mozecie myslec , ze mnie cos stuknelo ale gdybym byla milionerką zbudowala bym kilku set metrowe(szerokosci i dlugosci ) pomieszczenia z napiesem „RZEZ” i bym kupowala bite i zle traktowane bydlo i konie i bym sie nimi opiekowala wraz z 500 ludzmi w pomocy :D P.S. Nie myslcie ,ze bym zabijala- blee ja nie moge kury uderzyc patykiem bo mi si zle robi albo na widok krwi …
  STOP , NIE BIJ ZWIERZAT – ZAMIEN SIE Z NIM MIEJSCEM I ZOBACZ JAK TO JESTGDZY KTOS NIEDAJE CI JEDZENIA, WODY, RUCHU I TROSKI !!!!!!!!

  • Jagoda pisze:

   Słaba siła argumentu, gdy piszesz, że koni nie powinno się zabijać ale świnie i krowy tak.. Czyli te zwierzęta można traktować prądem, bić i katować, bo są hodowane tylko dla mięsa? Każde zwierzę ma prawo do życia, nie tylko konie, a jeśli już ktoś musi je zabić to chociaż szybko i humanitarnie. Najlepiej oczywiście „rzucić” mięso i dla zwierząt, i dla siebie, bo nigdy nie wiadomo czy to kupione mięso nie było okupowane ich cierpieniem.
   Miałam 11 lat jak przeszłam na wegetarianizm, 6 lat później na weganizm, więc gdy się chce to wszystko się da.

   Pozdrawiam

 44. Karolina pisze:

  Polska to kraj pozbawiony uczuć. To co się tutaj dzieje jest skandaliczne i dobrze ukrywane… Dziękuję Viva!

 45. Zofia pisze:

  Zawsze biorę stronę krzywdzonych zwierząt, bo nie mogą się skarżyć choć myślą i czują.

 46. edzia pisze:

  Misia A Misia B. Zróbmy wszystko co w naszej mocy aby pomóc zwierzętom. A szlak mnie trafia że inne religie wtrącają się w nasze wewnętrzne sprawy!. Jeżeli komuś nie pasuje nasz kraj droga wolna nikt was tu nie trzyma.

 47. Ismena pisze:

  jak można nie mieć serca, jesteśmy przecież ludźmi, nie powinniśmy chcieć cierpienia innych stworzeń

 48. gosia pisze:

  skąd w drugim człowieku tyle okrucieństwa, czy wychodzą z niego pierwotne instynkty, czy tępota i sadyzm, nie zrozumiem tego nigdy

 49. Agata pisze:

  brak słów

 50. Jakub pisze:

  Jak widzę i czytam co się w tym pieprzonym kraju dzieje to mam ochotę w ułamku sekundy stąd wyp… ! Jeśli zaś chodzi o dwunogi znęcające się nad zwierzętami to nie są oni dla mnie ludźmi, a co najwyżej ścierwem równym ludzkim odchodom !

 51. Agata pisze:

  Dlaczego muszą tak je zabijać?!Krowy,świnie konie itp.Wkładają do tirów.Żadnych zabezpieczeń!Świnie wkładają do worów i noszą jak worki pełne śmieci.Kopią i biją je!Na filmie było widać,że mają rany,długie kopyta,a krowy nie są dojone.Taki mi tych zwierząt.Te świnki,które są wkładane do worów,te krowy,które są kopane i nie dojone i konie.Niech oni przestaną.Proszę!

 52. Iwona pisze:

  Najwyższy czas skończyć z tym okrucieństwiem wobec zwierząt !!!

 53. Małgosia pisze:

  Dwunogie dupki znęcajace sie nad zwierzętami często pseudo rolnicy!

 54. darek pisze:

  Skurwysyny Babry zasrane. Zeby ci Gospodarze trafili do RZEŻNI>

 55. Justyna pisze:

  popieram na 100 pro

 56. Magdalena pisze:

  ………

 57. iwona pisze:

  Tego się nie da komentować bez lzy w oku.

 58. Karolina pisze:

  Mi słów zabrakło . :(

 59. kasia pisze:

  OKO ZA OKO ZAB ZA ZAB!!!!!! KAZDEGO ZAMORDOWNANEGO ZWIERZECIA!!!!

 60. Kinga Kapela pisze:

  Stop!

 61. natalia pisze:

  jestem przeciwko !!!

 62. Zuzanna Gabrych pisze:

  Czasem wstydzę się być człowiekiem

 63. Ada Wiśniowska pisze:

  Bądźmy bardziej humanitarni,mniej okrutni.

 64. Barbara pisze:

  Bestialstwo!!!!

 65. Hanna pisze:

  Człowiek jest potworem.

 66. Ania pisze:

  To co widziałam na tym filmie przechodzi ludzkie pojęcie! Człowiek to normalnie bestia nad bestiami i nie ma gorszej kanalii na tym świecie! Powinni zakazać w ogóle handlu zwierzętami! Obojętnie czy to krowa, koń, świnia czy pies albo kot! ZERO HANDLU!!!! Jak już ktoś chce sobie kupić krówkę czy świnkę to mają być to kontrolowane hodowle i w odpowiednich do tego miejscach i warunkach, a nie takie byle gdzie i to jeszcze po tajemnie żeby nikt nie widział! Masakra! Coś strasznego co te zwierzę tam musi przechodzić, bite, kopane, pokrwawione! No ludzie co to ma być? To jest do cholery żywe stworzenie! A nie kupa śmieci!!! :(((

 67. ewa pisze:

  o mój Boże…………………

 68. Urszula pisze:

  Bestialstwo!

 69. Ed pisze:

  Szok, nie byłem w stanie obejrzeć do końca. Ale co tu dużo gadać, jesteśmy społeczeństwem o mentalności wiejskiej, które zwierzęta traktuje jako narzędzia do pracy i nic więcej. Nie łudźcie się że coś się w tej materii zmieni, gdyż jak ojciec tak traktował krowę, to i synek będzie i jego syn również. A jak to skontrolować kiedy dajmy na to lekarz weterynarii odpowiedzialny za kontrolę tego czy owego jest ze wsi obok i każdy chłop nabija mu kabzę kiedy trza zastrzyk koniowi dać czy innemu kurowi.

 70. Agnieszka pisze:

  Zwierze to nie przedmiot! Głośno mówię NIE! wszystkim którzy twierdzą inaczej.

 71. Julia pisze:

  Dlaczego oni muszą je zabijać? Te zwięrzęta cierpią,co by bylo jak by tych tych no wiecie jakby taki koń przyszedł i obdzierał ze skóry itp… Fajnie by było? Bo chyba raczej nie..
  Czy oni nie mają serca? Mam to w d*pie że chcą tyle zarobić.. -,-

 72. Agnieszka pisze:

  Jestem przeciwko!!!!

 73. Beata pisze:

  Brak słów!!

 74. Olga pisze:

  Próbuję podpisać petycję, ale za każdym razem ładuje się strasznie długo i jest odrzucana.. Nie wiem dlaczego..

 75. Ewelina pisze:

  Trzeba modlić się o rozum tego czegoś bo człowiekiem nie jest

 76. Ewelina pisze:

  Macie drodzy państwo odpowiedz jak kiedyś oni będą żałować tego co robią . Pan Bóg nie rychliwy ale…..
  Bądźmy więc miłosierni i szczodrze, z głębi serca obdarzajmy miłosierdziem. Dziś możemy być dawcami, jutro możemy sami go potrzebować. Toteż powinniśmy magazynować dobra duchowe, w tym także i akt miłosierdzia w duchowych magazynach, aby każdy potrzebujący – nie tylko człowiek – mógł ich doświadczać. I o tym często mówił Jezus. Ale czy tylko o miłosierdziu dla ludzi mówił Jezus? Czyż jego
  słowa: „Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich mniejszych, Mnieście uczynili” – nie odnosi się do zwierząt? Wszakże to ich Jezus nazywał „braćmi mniejszymi”. Pochylmy się w miłosierdziu nad człowiekiem, ale jeśli nie pochylimy się w miłosierdziu nad zwierzętami – naszymi „braćmi mniejszymi”, to czy możemy o sobie powiedzieć, że jesteśmy miłosierni?

 77. Justyna pisze:

  „człowiek” nie ma żadnego prawa decydować o życiu zwierzęcia, o tym czy ma zostać zabite po ogłuszeniu lub przez poderżnięcie gardła żywcem, tak samo jak nikt z nas nie chciałby aby jakiś „potwór” decydował czy zabić nas po porażeniu prądem czy na żywca przez podcięcie gardła, jaki podły i prymitywny jest gatunek ludzki, ten który uważa się za cywilizowany i religijny, a w rzeczywistości jest barbarzyński i satanistyczny. Ten który uważa się za kulturalny i higieniczny, a w rzeczywistości jest prymitywny, żywi się trupami i wierzy w stereotypy. Jakimi potworami jesteśmy w oczach zwierząt, w jakim świecie żyjmy, że musimy myśleć i decydować o takich sprawach. Dlaczego niektórzy z nas mają cechy empatyczne i są w stanie zrozumieć stopień cierpienia, czy może reszta ludzi jest inna?

 78. Natalia pisze:

  jestem przeciwko handlowi zwierząt na targach !!!!

 79. Dominika pisze:

  Konie w ogóle nie powinny być sprzedawane jako mięso! To aż trochę dziwne :/ Najpierw tyle nam pomagały… A teraz? Tylko mięsko się z nich robi! Biedne stworzenia… Pewnie jak tak dalej pójdzie, będą sprzedawane jako mięsko tak jak krowy! A przecież tyle dla nas zrobiły… :'(

 80. Magdalena pisze:

  !! zwierzę to nie rzecz , ono też czuje!!

 81. Anna Tybura pisze:

  Zwierzęta to żywe istoty zasługujące na szacunek i miłość. Każdy kto traktuje je w inny sposób daje świadectwo swojego odczłowieczeństwa

 82. Eliza podlewska pisze:

  Człowiek nie jest panem świat!

 83. Irena Dargacz pisze:

  Jestem przeciwna zabijaniu zwierząt !!!

 84. Sylwia pisze:

  Ludzie mówią , że to tylko zwierzę , nie to nie jest zwierzę , zwierzę to nie mięso , zwierzę to żywa istota , która czuje , oddycha , je , pije . Może koń , i inne zwierzęta „ubojne ” nie mówią, bo nie mogą , nie krzyczą z bólu , nie krzyczą z pragnienia , lecz stoją i w milczeniu cierpią , koń był niegdyś doceniany , gdy na wojnie niósł nas ludzi , którzy teraz je traktują jak przedmiot .Czy one zasługują ?Czym one zasłużyły ?Tym , że żyją , pomagają człowiekowi w roli, i w innych ciężkich czynnościach domowych .Jestem PRZECIWKO targom jakich kolwiek zwierząt , Bo one dla mnie są jak bliska osobą , bardzo bliską .I nie będę tolerować ubojni , bo to jest moim zdaniem niehumanitarne .Może i mam dopiero 13 lat , ale ja mogę sobie uświadomić co one czują .

 85. Małgorzata pisze:

  JEstem przciwko . Mówię Nie !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Zwierze ma tez uczucia to nie jest przedmiot !

 86. Kataryna Szczygieł pisze:

  Trzeba być upośledzonym umysłowo by nie rozumieć, że zwierzę też czuje .Zwyrodnialcy jedni!!!Tłumoki bez mózgu.

 87. Karolina pisze:

  To jest debilne! Kurde no. Niech ci ludzie (jeżeli ich można nazwać ludźmi) postawią się na miejscu tych zwierząt! ;c

 88. Grażyna pisze:

  Nie da się oglądać do końca tych brutalnych filmów.
  To jest okrucieństwo na które nie możemy się godzić. Kim są ci ludzie – bez jakiegokolwiek przejawu człowieczeństwa. Powinno się na nich nakładać wysokie kary za takie bestialstwo!!!

 89. Iwona pisze:

  Reagujmy na okrucieństwo bo tylko w ten sposób może się coś zmienić.

 90. Katarzyna pisze:

  Bez komentarza. Po prostu musi być konkretna kara to wtedy może ludzki potwór się przestraszy!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 91. Julia pisze:

  Zwierzęta są prawię jak ludzie tylko ,że chodzą na 4 łapach i nie mówią , ale czują,żyją,oddychają i umieją pokazać swoją miłość . Kocham zwierzęta i nie chcem , aby coś takiego było !!!

 92. Danka pisze:

  Gardzę ludźmi krzywdzącymi zwierzęta.

 93. Paweł pisze:

  Bo to człowiek jest winny a nie zwierzę Człowiek ma z gruntu inną naturę niż zwierzęta. Zawiera się w niej władza samostanowienia opartego na refleksji i przejawiającego się w tym, że człowiek działając wybiera, co chce uczynić. Władza ta nazywa się wolną wolą.
  Św Jan Paweł II

 94. Beata pisze:

  Jestem przeciw transportowi zwierząt na targi, a także złemu traktowaniu wszystkich istot, które czują jak My. NIE BĄDŹMY OBOJĘTNI !!!!!!!!!!!!

 95. Piotr-Bogusław Jędrzejczak pisze:

  Zbędny, sprawa oczywista.

 96. ewelina pisze:

  to się musi wreszcie skończyć!!

 97. Stan pisze:

  Nie pozwalam na takie traktowanie zwierząt.

 98. Wiesława pisze:

  Badania naukowe dowiodły, że zwierzęta to istoty czujące i potrafiące odróżnić przyjazny dotyk od zadawanego bólu. My ludzie, powinniśmy żyć w pełnej harmonii z nimi, darząc je szacunkiem za ich wierną służbę dla nas.

  Szanując życie zwierząt szanujemy tym samym swoje istnienie. Naukowcy udowodnili, że (w naszej strefie klimatycznej) spożywanie mięsa zwierzęcego absolutnie nie sprzyja naszemu zdrowiu, wręcz odwrotnie. Biorąc dodatkowo pod uwagę fakt, że zwierzęta rzeźne faszerowane są antybiotykami i hormonami, w rzeczywistości doprowadzamy swój organizm do całkowitego rozregulowania, skazując się tym samym na chorobę, a w rezultacie śmierć w bólu i cierpienu.

 99. Magdalena pisze:

  JESTEM PRZECIWKO!!!

 100. Jagoda pisze:

  jestem przeciwko !

 101. ANDRZEJ pisze:

  JESTEM ZDECYDOWANIE NA NIE… STOP PRZEMOCY……

 102. aleksandra pisze:

  STOP PRZEMOCY WOBEC ZWIERZAT!
  XXI wiek do czegoś zobowiązuje!

 103. aleksandra pisze:

  NIE DLA PRZEMOCY WOBEC ZWIERZAT !

 104. Dorota pisze:

  Mam tylko nadzieję, że wszystkich tych drani męczących zwierzęta spotka taki sam los. Chętnie dołożę swojego kopniaka jak ze strachu będą srać w gacie. STOP PRZEMOCY !!!!!

 105. Anna pisze:

  Nikt nie ma prawa traktować zwierząt jak rzecz . Wszystkie gatunki zasługują na szacunek , dlaczego ludzie myślą że tylko oni na to zasługują????
  To potwory , nie ludzie na targach, zasługują na takie samo traktowanie co najmniej.Mam nadzieję że krzywda jaką wyrządzili tym zwierzętom wróci do nich z podwójną siłą.
  podpisujcie , róbcie wszystko by nie było handlu zwierzętami

 106. Wiktoria Sreberska pisze:

  zwierzeta sa bliskie memu sercu od zawsze, od zawsze pomagają ludziom, a oni tego nie doceniają ! Niebieskim człowiekiem! STOP BESTIALSTWU!

 107. Dariusz pisze:

  NIE MORDOWANIU !!!! STOP ZABIJANIU !! CZŁOWIEKU OTWÓRZ ŚLIPIA ZJADANIE MIĘSA JEST SZKODLIWE DLA ZDROWIA!!!!!!1

 108. Izabela pisze:

  koniec z mordowaniem Koni!!

 109. Bozena pisze:

  STOP WSZELKIEJ PRZEMOCY,ZWIERZETA TEZ CZUJA CO LUDZIE

 110. Iwona pisze:

  Wolnosc dla koni!! Dosc juz ich morderczego wyzysku ponad ich sily!!! STOP rzeznia dla koni na to nie ma zgody w scywilizowanym swiecie!!!

 111. Anna pisze:

  NIE dla przemocy wobec zwierząt!!!

 112. Wanda Norek pisze:

  takie bestialstwo nie powinno być dopuszczalne wręcz potępione i karane

 113. Jacek pisze:

  Traktujmy zwierzęta tak jakbyśmy chcieli żeby nas traktować.

 114. Elzbieta pisze:

  Zwierzęta to żywe istoty zasługujące na szacunek i
  jestem przeciwko targom jakich kolwiek zwierząt.
  Mówię nie!!! przedmiotowemu traktowaniu żywch stworzeń.
  STOP okrucieństwu!!!

 115. Elzbieta pisze:

  STOP MORDOWANIU ZWIERZAT!

 116. Karolina pisze:

  Stop męczeniu zwierząt.

 117. Elżbieta Szymańska pisze:

  ;-((

 118. Basia zurawska pisze:

  Takie traktowanie zwierzat to jedno z najgorszych zwyrodnialsktw jakie mozna u nas w Polsce ujrzec. Nie pasujemy pod tym wzgledem do Europy. Domagam sie humanitarnego traktowania zwierzat na targu w Polsce

 119. Zbigniew pisze:

  JESTEM ZDECYDOWANIE NA NIE…

 120. Daniel pisze:

  Masakra jak się patrzy na te bezbronne zwierzęta jakoś nie obchodziło mnie losy zwierząt ale jak to zobaczyłem to nie mogłem uwierzyć że ludzi zachowują się gorzej niż zwierzęta Maskara zamknąć te targi !!!

 121. KAROLINA pisze:

  chętnie sama bym wysmagała biczem takiego głównego „lekarza” weterynarii i jego inspektorów, którzy jak mniemam są porządnie opłacani przez tych wieśniaków, a potem ich wszystkich potraktowała ostro i długo tym urządzeniem rażącym prądem. na koniec z niekłamaną przyjemnością delektowałabym się widokiem ich usmażonych jąder.
  (jak w ogóle można być lekarzem pomagającym zwierzętom, i bez żadnego grymasu na niewzruszonej – czyżby przez stosowany botoks? – twarzy oglądać pokazywane filmiki, na których tak okrutnie męczone są zwierzęta?!?!?!?!)
  a teraz sobie poklnę, potem pewnie zaś popłaczę

 122. Karolina pisze:

  jestem przeciw !!!!

 123. Dorota pisze:

  Jestem na NIE zamknąć te targi !!!

 124. Natalia pisze:

  Mamy XXI wiek a człowiek zachowuje sie jak najgorsza bestia walcząca o przetrwanie. To już nie przemoc tylko zbrodnie. STOP „legalnym zbrodniom”!

 125. Monika pisze:

  Boże co oni robią z tymi zwierzętami ..!
  To my zachowujemy się jak bydło !
  Krzywdzić zwierzę które widzi w nas cały świat ?!
  Takim ludziom zrobić to samo co oni robią tym zwierzętą !

 126. Karolina pisze:

  Po prostu brak słów..

 127. Zuzanna pisze:

  Konie są wspaniałe jak i inne zwierzęta.Pomagają ludziom w pracy a oni je tak krzywdzą. Zrobić tym ludziom taką samą krzywdę i koszmar życia jak oni krzywdzą zwierzęta albo jeszcze gorzej niech zrozumieją że to oni są niczego niewarci i zasługują na to co przechodzą te biedaki,może w tedy zrozumieją bydlaki!!!

 128. aga pisze:

  Jestem zdziwiona niektórymi komentarzami,dlaczego użalacie się nad końmi, a krowy,czy świnie to już nie czują i nie cierpią? Jakie to ma znaczenie jakie to jest zwierzę? Każde tak samo czuje, każde tak samo się boi i każde tak samo chce żyć i jak czytam,że konika szkoda,ale świnia i krowa jest przeznaczona do zabicia i zjedzenia,to nóż mi się w kieszeni otwiera!!! Ludzie ogarnijcie się…

 129. Małgorzata pisze:

  Obojętność wobec bestialstwa = przyzwoleniu na nie!

 130. Piotr pisze:

  Na jednym z reportaży widziałem jak koń nie chciał wejść do ciężarówki i „właściciel” tłukł go po zadzie batem…. sam chętnie zabrałbym ten bat i tłukł tego właściciela tak jak on tego konia, nie wspominam o gościu który podnosił cielaka za ogon…..

 131. olaa pisze:

  Brak słów, zwierzętom należy się szacunek

 132. rafał pisze:

  to jest jak targi niewolników! Całkowity zakaz sprzedaży zwierząt oraz zdelegalizowanie wszelkich hodowli lisów,psów kotów itp szczególnie tych prywatnych!

 133. Aleksandra pisze:

  Coś strasznego jaki los potrafią zgotować ludzie ludziom, zwierzento, w ogóle istotom żywym,tragedia!!! Te bezbronne istoty nie potrafią mówć, wołać o pomoc dlatego my mamy obowiązek im pomagać!!! Bądzmy choć troche empatyczni i wczujmy sie w sytuacje takiej bezbronnej żywej, czujące, wystraszonej istoty. TRAGEDIA!!! NIE WOBEC PRZEMOCY NAD ZWIERZĘTAMI!!!

 134. inga pisze:

  targi to kolejny wstyd dla Polaków

 135. Wioletta pisze:

  Nie dla okrucieństwa!!! I to się tyczy wszystkich zwierząt!!!

 136. Dominika pisze:

  stanowczo nie!!

 137. Wieslawa Johnsen pisze:

  Ratujmy zwierzeta. Stop znecaniu sie nad nimi.

 138. Beata pisze:

  NIE!!! dla okrucieństwa wobec wszystkich zwierząt!!!

 139. Adrianna pisze:

  To nie sa ludzie oni sa gorsi nisz kto kolwiek , zwierze ma Dusze a ludzie zachowujacy sie jak zwierzeta jej nie maja … powinni byc tak samo potraktowani moze wtedy by zrozumieli jaka krzywde sprawiaja tym bezradnym zwierzaka !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 140. Giorg pisze:

  So that the animals were in front of us, and now we are on this earth masters! although it is sad to say teeth eat animals to survive! and we humans eat at random and get round if it pathetic !!!!! I love horses

 141. Milena pisze:

  STOP przemocy wobec zwierząt!!!

 142. Milena pisze:

  Dzień Konia w Skaryszewie? Wielki żart. Kolejny wstyd dla Polaków. Panuje tam atmosfera cierpienia niewinnych zwierząt, często amatorzy hodują je w strasznych warunkach, po kolana w swoich odchodach. Często mają rany otwarte, z których sączy się ropa. Nie mają zapewnionych podstawowych warunków do życia. Często całymi dniami siedzą w ciemnej i zapyziałej oborze, gdzie smród szczypie w oczy!!! Właściciele je biją do krwi bo nie mają siły się ruszyć przez zastane stawy. Amatorskie zardzewiałe wędzidła są wpychane w pyski tych koni, uwierają do krwi. Często po ,,przeterminowaniu” się konia gdy nie jest zdolny do pracy np. w wozie i bryczce, są one porzucone i skazane na głód i cierpienie. !!!STOP PRZEMOCY WOBEC ZWIERZĄT!!!

 143. asia pisze:

  NIE. Dla wszystkich zwierząt, czy to świnia, krowa, koń i karp. Jeżeli trzeba zabijać to niech to robią humanitarnie, a nie przy tym zwierzę traktowane jest za życia jak kupa mięsa. To jest straszne.

 144. Małgorzata pisze:

  jestem zdecydowanie na nie!!!

 145. Andrzej pisze:

  Ta petycja kierowana jest do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Polsce.
  Mówimy o Ewie Kopacz. Brak jej empatii dla rodaków a co dopiero dla zwierząt.
  Weźcie to pod uwagę w drugiej turze wyborów.

 146. Danuta pisze:

  Koniec z okrucieństwem wobec zwierząt !!!

 147. Maria Smolorz pisze:

  Podpisałam trzeba wreszcie coś z tym zrobić

 148. Sylwia pisze:

  Handlarze koni to najgorszy gatunek człowieka !To co robią jest należy im dać przeżywkę .Ale to się nie stanie pozbawmy ich wykonywania tego tak po prostu .Obawiam się szarej strefy .Powiem tak człowiek zły od tak nie staje się dobrym .Jestem za działaniem .Tylko nie wiem gdzie mam podpisać ta petycję ?

 149. Natalia pisze:

  Brak słów!!! Co Polacy robią !!!!

 150. Wiktoria pisze:

  Biedne konie musimy im jakoś pomóc :(

 151. Bożena pisze:

  Bądź człowiekiem nie męcz zwierząt

 152. Monika pisze:

  JESTEM PRZECIWKO ! TARGOM ZWIERZAT

 153. Kamil Kulczycki pisze:

  Mam nadzieje, że w końcu coś się zmieni !

 154. wercia pisze:

  Zasrani handlarze niedługo może upadną im interesy wogule z tych handlarzy to cioty

 155. Kuroi Aoshira pisze:

  biedne zwierzęta ; – ;

 156. Ewa pisze:

  To nie są ludzie to bestie

 157. Ewa pisze:

  To nie są ludzie to bestie !!!!!!

 158. Marzena pisze:

  Brońmy zwierząt!!!

 159. ania pisze:

  chamstwo to mało powiedziane , nie chcę mówić przekleństw ale lak na to patrze to z trudem się od tego powstrzymuje , chamy , durnie ,idioci jestem po stronie zwierząt

 160. Natalia pisze:

  Ratujmy konie !!!

 161. Dorota pisze:

  Biedne zwierzatka ludzie to sa jednak bezmysli
  tym co jednak mysla
  prosze o pomoc dla tych zwierzakow , nich kazdy sobie wyobrazi ze to on jest wlasnie ta krowa tak zle traktowana bita przez ludzi

 162. Tragedia ,tragedia , tragedia, Koszmar, koszmar, koszmar,
  Ludzie się bardzo podobnie traktują od lat ,chcą uchodzić za panów tej planety a są żałością i karykaturą władców ,jeszcze lata świetlne aby stać się choć snem o litości i rozumieniu cierp0ienia ,by go nie realizować ,te całe nauczania w szkołach to lipa strata czasu zmarnowane ,życie .a Policja tylko czyha aby wydupczyć małolaty za kasę z biedy żeby sobie kupić spodnie nie z szmateksu i jeszcze robią z nich dziwki bo w szkołach bogaci się śmieją , albo dopaść staruszka co nie ma siły iść na w koło na przejście tylko ścina zakręt w innym miejscu ,żałosne .A gzie są tam na tych targach ,żeby pilnować tego co potrzeba ,a właśnie dupczą małolaty zapomniałem albo zbierają haracze z burdeli .Wiem oberwie mi się w ich odwecie za to co piszę .Ale to jest właśnie BÓG HONOR OJCZYZNA .Jeżeli ktoś chce się odezwać do mnie to razem ze mną możemy w kominiarkach z bejsbolami ruszyć na taki targ i ja osobiście pozamiatam tam kilku takich typów tylko przyuważę ,że ktoś tak podle zrobi dla zwierzaka sam go poskładam dla nauczki skurwieli. Bo może Oni rozumieją już tylko ten kurwa język. Mam dość tej podłości jak nas tak traktował okupant w wojnie bił i gwałcił kogo chciał byliście przeciw szybko oj zapomnieliście jak to boli a co zwierzę nie czuje kurwa macie przejebane i nie śmiejcie się że to żart obłąkanego ..Sam jednak nie dam rady tego powstrzymać w tym państwie kłamliwego prawa oszustów , tchórzy i kłamców z sztandarem ,BÓG HONOR OJCZYZNA śmiechy warte …..Ja te osoby nic nie mogą zrobić co powinny to się kurwa nie nadają należy zmienić to wreszcie nie możemy k….się ciągle odwracać od obowiązku humanitaryzmu ,którego podczas wojny nam tu w Polsce odmawiano .A ą ę sobie dopiszcie wasze ą ę zamiast kurwa bo nawet wasze kurwa ą ę na h. bidnemu się nie przyda i nic nie zmieni , tchórze przekupne kłamliwe ścierwa..no już lećcie mi dojebać zemścić się co powiedziałem …w nauczce że ……

 163. a skarb państwa za takie podłości bierze pieniądze to oni nic nie zrobią kasa im przyćmiewa rozsądek na nich nie ma co liczyć tu trzeba jakąś bojówkę tu wojna się jeszcze nie skończyła …

 164. Próżno szukacie pomocy w rządzie u tych co za robotę którą mieli wykonywać biorą ogromną kasę ,myślą jak by się bardziej obłowić a reszta ha ha mają wiecie gdzie ,tylko ośmieszają się wzajemnie za te pieniądze toczą bzdurne dysputy mordo ty moja i ta sowa i przyjaciele ,,ha oni nam nie umieją pomóc chyba tylko jak nas oskubać lepiej oni zwierzętom pomogą ? śmieszne dobre żarty to trzeba organizację społeczną ruch z prawem jak ma policja ,Jak Lepra załatwili prostego chłopa widział ktoś aby kopał krowę w gospodarstwie ,co podłe miał marzenia ,koledzy przyjaciele rodacy ,kłody pod nogi i na minę ,nie zauważył zasadzki i wdepnął ,tacy to tam przyjaciele co wy sobie myślicie
  A powiem wam to nie rolnicy tak naprawdę tak robią znam wielu i powiadam wam to nie rolnicy robią to pseudo ludzie kurwa tylko a nie rolnicy oni wiedzą co to szacunek ,co to ziemia co to ból ..Tak jak ta wojna idą do państwa islamskiego tylko mordercy kanalie ,psychiczni totalnie szaleni…

 165. A ci pseudo zadymiarze w Warszawie ,jedyne ich pragnienie poniszczyć ławki stadiony drogi znaki mienie i pojebaną jakąś kurwa tęczę a może oni by w tych maskach zmasakrowali dla odmiany paru takich stręczycieli zwierząt na tych targach koszmaru zwierząt przynajmniej byłby z nich jakiś pożytek i spełniły by się i ruchy Narodowe by było w Polsce lepiej bo na razie to jest za ich udziałem tylko gorzej .
  Dobra kończę bo to i tak nic nie zmieni i nie cofnie choćby jednej krzywdy, która się wykonała .Błagam was zróbcie coś co trzeba …

 166. Najbardziej nienawidzę tych cwaniaków co z taką łatwością zabijają towarzyską muchę co przysiadła na nich i gonią ją po domu jak by zjeść chciała wszystkie ich zapasy .A ja mówię potem napraw taką jak ją już zepsujesz i co już nie ma cwaniaka ,No napraw kurwa co i po cwaniaku wielka mi odwaga wilki mi PAN..

 167. A po dzisiejszym filmie straciłem szacunek do górali całkiem
  https://www.youtube.com/watch?v=iBAARMTMjxY
  że oni na swoim terenie dopuścili coś takiego .OJ nie ma .

 168. Dagmara pisze:

  Jak dla mnie to powinien być wprowadzony zakaz handlu żywymi zwierzętami po za granice kraju. Każdy kraj może sam sobie hodować zwierzynę na rzeź :( u siebie i nie trzeba męczyć dodatkowo stworzeń i tak sparaliżowanych strachem, dodatkowym długim transportem. I jeszcze do tego w karygodnych warunkach. Pieniądze nie tłumaczą bestialstwa. Trzeba być parszywą gnidą, żeby tak obchodzić się ze zwierzętami. Brak szacunku do zwierząt = brak szacunku do ludzi co widać na takich targach.

 169. Janina Panfil pisze:

  Zakaz uboju koni !!!!!!!!!!!!!!

 170. Kinga pisze:

  Targ w Skaryszewie to dla koni wieczna Treblinka…..

 171. Grażyna Jonczyk pisze:

  STOP!Przemocy wobec zwierząt!

 172. Angelika pisze:

  Jestem przeciwko takim targą! !!
  Szkoda zwierząt! !!
  One też mają serca i czują! !!
  Marze tylko o tym by się to skończyło! !!

 173. aldona pisze:

  Zakazac Bestialstwo.

 174. Karolina pisze:

  Pomogę leżącemu zwierzęciu, choremu, skrzywdzonemu, dam jeść!
  Człowiekowi nie!
  Ubój rytualny dla ludzi nie dla zwierząt!
  Cieszę się że coraz więcej ludzi przechodzi na wegetarianizm i weganizm!

 175. Małgorzata pisze:

  Brak słów na komentarz , tego co robią ludzie i w jakim kraju żyjemy, skoro bezkarnie pozwala się na takie traktowanie żywych istot.

 176. maria pisze:

  Brak słowa by wyrazić uczucie które mogłoby określić sytuację!!!!

 177. Agnieszka pisze:

  Stop!!!!!!!!

 178. GABRIELA KOŁODZIEJCZYK pisze:

  STOP!!!

 179. Izabela pisze:

  Kiedy to sie skończy!!!!Podpisujemy!!!!

 180. Beata pisze:

  Wiecie w takich sytuacjach to ma sie wrażenie ze na świecie nie ma sprawiedliwości .Jak można tak w okrutny sposób pastwić się nad zwierzakiem ,jak można zadawac im taki ból i narażać na cierpienie .Te potwory ( bo nie można nazwac ich ludżmi)powinni doświadczyć tego samego co te biedne i bezbronne zwierzęta ….
  oko za oko- ząb za ząb !!!!
  Te zwierzęta są bardziej wrażliwe ,mają wiecej uczuc i miłości niz nie jeden człowiek !!!!!!
  Potwory powinny ponosić konsekwencje za swe czyny nie nie więzienie ale praca na rzecz zwierzat ,na rzecz schronisk i kary finansowe,choć serce i rozum podpowiadają potraktuj tego zwyrodnialca tak jak on traktuje biednego i bezbronnego Zwierzaka.
  Prosze zróbmy z tym porzadek ,pomóżmy tym wszystkim bezbronnym zwierzakom ,
  Bo jesli my im nie pomożemy to KTO?????…..

 181. Paulina pisze:

  oby wreszcie nastąpił koniec tej tragedii…

 182. Ewa pisze:

  powinno sie z tym skonczyc i to natychmiast
  bo przeciez jestesmy ludzmi a nie potworami

 183. Monika pisze:

  MASAKRA !!

 184. Karolina pisze:

  biedne zwierzęta :(

 185. Ewa pisze:

  Nie moge patrzyć na tych rolników śmiesznych hodowców to oni są przyczyną cierpienia zwierząt . Zwierzę które jest uwiązane nawet nie jest w stanie się bronić czy uciec a taki chłop czy baba który kopie bezbronne zwierzę to prostak zwykły wsiur który sie w gnoju wychował i nigdy ale to nigdy nie będzie miał współczucia dla zwierząt i dla ludzi przypuszczam też .Gdyby te konie krowy ruszyły na swych oprawców szturmem z całym swoim impetem a strach i przerażenie zagościło w oczach tych dziadów to byłby widok …. możę by mnie nieco ukoił

 186. Magdalena pisze:

  To jest chore !!! Co za ciemnota!!!

 187. Ewa pisze:

  Ja bym im dała k… dopłaty tacy biedni jakie oni straty ponoszą wiecznie płaczą , słuchajcie sprawcami tych wszelkich cierpień zwierzaków sa głownie rolnicy czy hodowcy tak zwani . To zwykli prostacy wsiury takie wychowane w gnoju które nie znajdą w sobie odrobiny współczucia dla zwierząt i przypuszczam że dla ludzi też nie !!!! Taki koń , krowa czy inne zwierzę uwiązane nie jest w stanie się bronić czy uciec jest zupełnie bezbronne ale gdyby je uwolnić to kto przed kim by uciekał ???? nie pozwólmy żeby te targi zwierząt istniały bo ONE naprawdę czują boją się , są przerażone bo wiedzą co ich czeka . Nie wolno nam przejść obojętnie widząc cierpienie .

 188. kamila pisze:

  Mam pytanie ile trzeba mieć lat na podpisanie tej petycji? proszę o szybką odpowiedz

 189. Marlena pisze:

  STOP! Ci co zabijacie pomyślcie jak byście się czuli na ich miejscu

 190. Monika pisze:

  Nie czekać, tylko działać…

Leave a Reply to mru

 

— required *

— required *


sześć × = 42